Toroidal Akım Trafosu

Akım trafoları ana devreden (primer) geçen akımı akımı manyetik kuplaj ile belirli oranda küçülterek ikincil devreye (sekonder) , dolayısı ile sekonderin bağlı olduğu cihaza aktarırlar.C80 akım trafosu, toroid manyetik nüve(ler) üzerine sarılmış ve izole edilmiş sekonder sargı(ları)dan oluşur. Primer akımı ise toroidin ortasından geçecek kablo veya baradan elde edilir.

C80 kablo tipi toroid akım transformatörleri orta gerilimde koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uygun bir biçimde izole edilmiş bara veya kablolar ile her gerilim seviyesinde kullanılabilirler.


Özellikleri: